Het berekenen van een premie wordt altijd gebaseerd op het risico die de verzekeraar zal nemen.

Daarom kan het inderdaad zijn dat een te hoog BMI kan zorgen dat de premie hoger ligt. De verzekeringsmaatschappij kan medische informatie opvragen en als daaruit resulteert dat u meer kans maakt op latere risico’s, dan zal de verzekeraar een hogere premie toekennen.

De verzekeraar kan deze informatie opvragen aan de hand van een vragenlijst of ook een medisch onderzoek.

Maar dit is natuurlijk niet het geval voor elke verzekering. De premie voor een brandverzekering zal dus niet veranderen, maar verzekeringen met betrekking tot uw gezondheid wel. Bijvoorbeeld: levensverzekering.

Bij het aangaan van een gezamenlijke verzekering, zoals een hospitalisatieverzekering, speelt het individuele risico niet mee. Dan gaat de verzekeraar uit van het gemiddelde van die betrokken groep.