Neen, als wij spreken over een verkeersboete die u per post ontvangt dan heeft dit geen impact op uw autoverzekeringspremie.

Hierbij spreken we over een minnelijke schikking.

Als u daarentegen een overtreding hebt gemaakt van ernstiger aard en u daarvoor vervolgd wordt, dan kan dit wel gevolg hebben voor uw verzekering. In dit geval spreken we dus over een strafrechtelijke veroordeling.

Bij het aangaan van een autoverzekering, zult u de uitgesproken straf van de rechter moeten vrijgeven. De verzekeringsmaatschappij zal dit meenemen tijdens zijn evaluatie van het risico.

Er wordt verwacht dat u dit eerlijk meedeelt aan de verzekeraar. Zo niet, dan zouden er bij ongeval ernstige gevolgen kunnen optreden.