De brandverzekering, ook wel de woonverzekering genoemd, is geen verplichte verzekering. Het is dus niet “de Wet” die u oplegt om als eigenaar of huurder een brandverzekering af te sluiten. Dat zoveel Belgen er toch één hebben is dan ook enkel een kwestie van gezond verstand.

Vreemd genoeg is, ondanks het niet verplicht karakter, de inhoud van de brandverzekering die men neemt, grotendeels wettelijk bepaald. We spreken hier dan van de basisdekkingen van een brandverzekering.

Hier alvast een overzicht van dekkingen die door de Wet omschreven worden als verplicht:

  • schade door brand, explosie of een implosie
  • inslag door bliksem (met inbegrip van schade aan elektrische en/of elektronische toestellen)
  • schade aangebracht door een dier of na botsing van uw auto met een dier
  • schade door een transportmiddel
  • aanslagen en arbeidsconflicten met inbebrip van terrorisme en sabotage
  • storm– en hagelschade
  • sneeuw & ijs die door hun druk schade brengen aan uw dak
  • natuurrampen (opgelet : uitzondering erkend potentieel overstromingsgebied)
  • schade door een omgevallen boom op het gebouw