De pensioenhervorming wijzigt niks aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

Maar door de nieuwe wetgeving zijn de voorwaarden voor een vervroegd pensioen wel verstrengd. Zo wordt niet alleen de minimumpensioenleeftijd stelselmatig verhoogd maar ook het vereiste aantal loopbaanjaren. De nieuwe regeling loopt als volgt:

2013

Minimumleeftijd: 60 jaar en 6 maanden

Loopbaanvoorwaarden: 38 loopbaanjaren

Uitzonderingen: 60 jaar bij 40 loopbaanjaren

2014

Minimumleeftijd: 61 jaar

Loopbaanvoorwaarden: 39 loopbaanjaren

Uitzonderingen: 60 jaar bij 40 loopbaanjaren

2015

Minimumleeftijd: 61 jaar en 6 maanden

Loopbaanvoorwaarden: 40 loopbaanjaren

Uitzonderingen: 60 jaar bij 41 loopbaanjaren

2016

Minimumleeftijd: 62 jaar

Loopbaanvoorwaarden: 40 loopbaanjaren

Uitzonderingen: 60 jaar bij 42 loopbaanjaren en 61 jaar bij 41 loopbaanjaren