Gezin Archieven - De Paepe Penneman

Wat is een gezinsverzekering en welke waarborgen biedt ze ?

Een gezinsverzekering staat in de volksmond bekend als “de familiale” en wordt vaak ook omschreven als Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering of…