Wanneer je huispersoneel in dienst neemt, ben je wettelijk verplicht om hen te verzekeren.

De verzekering ‘huispersoneel’ is een arbeidsongevallenverzekering die lichamelijke schade als gevolg van een ongeval vergoedt, terwijl er voor jou gewerkt wordt. Het gaat hierbij om ongevallen die zich voordoen in de professionele sfeer of op de normale weg van en naar de werkplek (jouw woning).

Wie is verzekerd?

Iedereen die je in dienst neemt om tegen betaling en onder jouw gezag bepaalde taken te verrichten in het kader van je gezinsleven, wordt beschouwd als huispersoneel en is dus verzekerd. Als je de personen die je helpen niet voor hun prestaties vergoedt, worden ze niet als huispersoneel beschouwd en zijn ze niet verzekerd. Ook zelfstandigen kunnen nooit als huispersoneel worden beschouwd.

Werkt het huispersoneel in kader van dienstencheques, dan hoef je ze niet te verzekeren. Zij zijn in dienst van een onderneming die voor hen een arbeidsongevallenverzekering afgesloten heeft.