Een daling met 5,7%. Het cijfer waarmee het Fonds voor Arbeidsongevallen uitpakte in haar statistische jaarverslag voor 2014 mocht er zijn. Die dalende trend zet zich bovendien al voor het vierde jaar op rij door. Zowel op het werk (-4,4%) als onderweg naar of van het werk (-13,1%) brengt België het er steeds beter vanaf.

Dat goede nieuws mag echter niet verbergen dat er in de privésector ook vorig jaar weer meer dan 141.000 ongevallen werden opgetekend. 59 daarvan hadden een dodelijke afloop. Er is dus nog werk aan de winkel en het loont om er continu over na te denken. Minder ongevallen betekent immers niet alleen minder menselijk leed maar ook minder tijdverlies en financiële schade.

Algemeen

Een reeks algemene principes om u op het juiste spoor te zetten:

 • Investeer in preventie
 • Geef als manager het goeie voorbeeld
 • Betrek uw werknemers door naar hun ideeën te luisteren — leg niet zomaar maatregelen op
 • Leer van elkaar — stuur bijvoorbeeld foto’s en achtergrond van een ongeval naar andere vestigingen
 • Hou richtlijnen en checklists kort en duidelijk
 • Motiveer met beloningen maar vermijd financiële premies — een compliment of een stuk taart werken beter als stimulans
 • Wijs niemand met de vinger — bespreek openlijk en positief hoe het beter kan
 • Communiceer de resultaten van de geleverde inspanningen
 • Maak van veiligheid een vast agendapunt op werkoverleg en directievergadering
 • Hou vol — gedrag veranderen neemt tijd

Ongevallen op het werk

Deze concrete ingrepen maken al een wereld van verschil:

De werkruimte

 • Hou de werkruimte (kantoor of werkvloer) overzichtelijk en opgeruimd, zodat in noodgeval niemand struikelt
 • Breng genoeg veiligheidspictogrammen aan die duidelijk maken wat (niet) mag in die bepaalde ruimte
 • Draag veiligheidsschoenen als het werk erom vraagt
 • Draag gehoorbescherming op plaatsen waar het geluid boven de 80 decibel komt

Brand

 • Gebruik geen oude elektrische apparaten
 • Laat onregelmatigheden met elektrische toestellen altijd rapporteren (abnormale opwarming, stroomverlies, defect …)
 • Bewaar ontvlambare producten in een afgesloten plaats
 • Let erop dat de brandblussers in goede staat zijn, goed zichtbaar en gesignaliseerd
 • Leid het personeel op en organiseer elk jaar een evacuatie-oefening

Gevaarlijke producten

 • Bewaar gevaarlijke producten in een gesloten kast
 • Breng veiligheidspictogrammen aan op de plaats waar de producten opgeslagen zijn
 • Maak dat het etiket duidelijk leesbaar is
 • Voorzie de gepaste werkkledij om met de producten om te gaan

Medische hulp

 • Laat zelfs de kleinste verwondingen verzorgen om verwikkelingen te vermijden
 • Laat genoeg werknemers een cursus EHBO volgen

Ongevallen onderweg van en naar het werk

Wat kan u daar als werkgever aan doen? Een paar ideeën en suggesties.

Voor fietsers

 • Bied een opleiding veilig fietsgedrag aan, zodat uw werknemers gevaarlijke situaties beter leren inschatten
 • Breng vanuit verschillende invalshoeken de veiligste alternatieve fietsroutes naar de werkplaats in kaart
 • Zorg voor een stalling die de fietsen beschermt tegen slecht weer en diefstal
 • Stel accessoires beschikbaar die de zichtbaarheid verhogen, zoals fluovestjes, reflecterende armbanden en afneembare fietslichten
 • Koop via een gezamenlijke inkoop een aantal fietshelmen aan

Voor moto’s

 • Organiseer vaardigheidstests voor motorrijders, zodat ze hun machine beter onder controle leren krijgen

Voor auto’s

 • Organiseer rijvaardigheidscursussen waardoor bestuurders gevaarlijke situaties leren herkennen en vermijden

Op het bedrijfsterrein

 • Stel een intern verkeersplan op — hou rekening met knelpunten en eerder gebeurde ongevallen
  • probeer de aan- en afvoer zoveel mogelijk te scheiden
  • zorg voor veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers
  • plaats eventueel dodehoekspiegels of drempels
  • voer een maximum snelheid in van 20 of 30 km/uur
  • breng duidelijke markering aan

Steeds tot uw dienst,

Uw makelaar