Een goede makelaar zal zijn klant niet alleen passend advies verstrekken maar ook zoveel mogelijk correcte informatie verschaffen. Bijvoorbeeld dat een voorafbestaande aandoening of rookgedrag een invloed kan hebben op de premie van uw Hospitalisatieverzekering. Maar dat weet wellicht iedereen. Minder bekend is dat ook het BMI van de verzekeringsnemer in aanmerking wordt genomen. En dan is het verleidelijk om daar als klant een loopje mee te nemen. Natuurlijk zal een makelaar niet overgaan tot het meten van de lengte of het wegen van zijn klant. Hij gaat ervan uit dat de werkelijke gegevens correct worden meegedeeld. Het is dus zeker niet verstandig om als volwassen peroon een verkeerde lengte door te geven vermits deze nog nauwelijks zal wijzigen maar ook een verkeerde verklaring omtrent het huidig gewicht kan verregaande gevolgen hebben. Indien een controlearts kan vaststellen dat foutieve verklaringen werden afgelegd, dan volgt automatisch de nietig verklaring van de polis. Een significant verschil tussen de werkelijke toestand en de verklaring op de vragenlijst wordt onherroepelijk als fraude bestempeld. En wie de vragenlijst getekend heeft is verantwoordelijk voor de gegevens die erin voorkomen. Verwijzen naar de makelaar of één van zijn medewerkers die foute gegevens opgenomen heeft, zal in dat geval niet helpen. Controleer dus zorgvuldig of u de vragenlijst correct hebt ingevuld en of u niks vergeten bent. Het kan een wereld van verschil maken. Vraag uw makelaar ook nooit om valse verklaringen te noteren. Een ware professional zal daar immers nooit op ingaan. En terecht, het kan u achteraf veel kopzorgen besparen.