Vroeg begonnen is veel gewonnen

Moderne gepensioneerden willen optimaal van het leven genieten: een dure hobby, een citytrip, een wereldreis, … . Het hoort er allemaal bij. Alleen kost dat ook allemaal handenvol geld.

Vroeg beginnen met sparen om een pensioenkapitaal op te bouwen is daarom de boodschap. Want pas dan zult u ook écht vakantiegevoel hebben na uw pensionering.

Met pensioensparen slaat u twee vliegen in één klap: u bouwt een aanvullend pensioen op en u doet fiscaal voordeel. Hoe vroeger u begint met pensioensparen, hoe groter trouwens het kapitaal op uw 65ste.

Wat is pensioensparen?

Voor inkomstenjaar 2017 geeft elke storting tot 940 euro uitgevoerd in het kader van het pensioensparen u recht op een fiscaal voordeel van 30 %. Dat maakt voor een premie van 940 euro een belastingvermindering van 282 euro. Bovendien geniet u bij een pensioenspaarverzekering in de zogenoemde tak 21 een gewaarborgd rendement en een eventuele winstdeling. De intresten die uw premie oplevert, worden mee gespaard en leveren op hun beurt intresten op.

Dankzij dit ‘sneeuwbaleffect’ groeit uw kapitaal mooi aan. En het ondergaat een matige belasting. Op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van het contract dat u na uw 55e onderschreef, wordt immers een anticipatieve taks (eenmalige heffing) op het samengestelde pensioenkapitaal (rekening houden met andere wettelijke verplichtingen). Het kapitaal dat u na die heffing opbouwt, wordt niet meer belast.​

Wanneer pensioensparen?

​Als u een zo groot mogelijk kapitaal bijeen wilt sparen, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk met pensioensparen te beginnen. Zodra u belastingen betaalt, is pensioensparen interessant. Dankzij het sneeuwbaleffect bouwt u bovendien al snel een aanzienlijke voorsprong uit tegenover iemand die pas later begint te sparen.

Bron: AG Insurance