De voorbije weken steeg het aantal klachten over misbruiken bij autoverhuur in het buitenland gevoelig. Veel gehoorde opmerkingen gingen over aangerekende schade bij teruggave van het voertuig, de exuberante prijzen bji het aanrekenen van benzine of het aanrekenen van diverse extra kosten (bijvoorbeeld administratieve kosten bij verkeersboetes).

Om moeilijkheden te vermijden is het aangewezen een grondig rapport op te stellen bij de in ontvangstneming van voertuig. Neem gerust ook foto’s in het bijzijn van de autoverhuurder. Zo zal hij onmiddellijk beseffen dat u op uw rechten staat. Ga op dezelfde manier te werk bij de teruggave van het voertuig. Is er niemand aanwezig bij de terugname, maak dan zeker foto’s. Maar rapporteer anderzijds eerlijk eventuele schade (en neem er zeker ook foto’s van). Laat eventueel zelf een bestek opmaken bij een garagist zodat u weet wat de normale lokale prijs is voor de herstelling van de door u veroorzaakte schade.

Neem bij de laatste tankbeurt een ticket of hou het betalingsbewijs bij als u aan een kassa betaalt. Daar staat de datum op en zo kunt u bewijzen dat u x aantal liter getankt hebt op de dag van de teruggave van het voertuig. Probeer uw tankbeurten zo te regelen dat die laatste tankbeurt inderdaad voldoende substantieel was. Andere mogelijkheid is om alle bewijzen van alle tankbeurten bij te houden.

Lees vooraf het contract. Passages over administratieve kosten bij boetes kunt u proberen te laten schrappen, net als andere zaken die u niet redelijk vindt.

En worden er volgens u toch onterecht extra kosten aangerekend, betwist deze dan direct bij de verhuurmaatschappij en eventueel uw kredietkaartmaatschappij. Hebt u een goede rechtsbijstandverzekering, dan kan deze u hier ongetwijfeld bij helpen. Is dit niet het geval, dan is dat misschien iets om over na te denken voor de toekomst. Kom gerust eens langs voor meer inlichtingen.