Geen enkele ! Dat kan inderdaad het verontrustend antwoord zijn op deze vraag. Stel, u koopt een nieuwe woning. Na het verlijden van de verkoopakte neemt u uw intrek in het nieuwe pand en u ontdekt waterschade die zich hoogst waarschijnlijk vóór de verkoop voorgedaan heeft. U neemt contact op met de verkoper die op zijn beurt de schade aangeeft aan zijn brandverzekeraar. Deze weigert tussen te komen op grond van de vrijwaringsclausule die is opgenomen in de verkoopakte.

Hoewel de verzekeringsonderneming van de verkoper zou tussengekomen zijn indien het schadegeval vóór de verkoop was aangegeven, is deze niet langer gebonden door het contract, vermits de woning ondertussen verkocht werd. Bovendien bevat de verkoopovereenkomst met betrekking tot de woning een vrijwaringsclausule waarbij de verkoper ontheven wordt van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken en waarin bepaald wordt dat u, de koper, het goed aanvaardt in de staat waarin het zich bevindt.

Uw eigen verzekeringsonderneming, die u als nieuwe eigenaar verzekert, weigert ook om tussen te komen omdat het schadegeval zich vóór de verkoop voorgedaan heeft, wat een juridisch aanvaardbaar argument is. Net als dat van de maatschappij van de verkoper trouwens. Het komt er dus op aan om bij de verkoop van een woning het nieuwe pand grondig te inspecteren en dat best door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen. Zo kan u later veel kopzorgen vermijden.