Ondernemingen Archieven - De Paepe Penneman

Uw bedrijf

Risico’s nemen zijn eigen aan het ondernemerschap. Het uitsluiten van onnodige en onverantwoorde risico’s evenzo nog meer… Bij uw makelaar…

Groepsverzekering

De groepsverzekering voorziet de werkgever en (enkele van) uw personeelsleden van een extralegaal pensioen. Het is een ideaal en uiterst…

Arbeidsongeval

Krachtens de wet van 10 april 1971 bent u als werkgever verplicht een polis Arbeidsongevallen af te sluiten voor al…

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze polis dekt de extra – contractuele aansprakelijkheid van uw onderneming, de zaakvoerders, de vennoten en de werknemers tijdens de…

Beroepsaansprakelijkheid

In tegenstelling tot de polis BA uitbating die enkel extra – contractuele (of schade die niet het voorwerp uitmaakt van…

Wagen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht uw werknemers te laten verzekeren voor een mogelijk schadegeval met een bedrijfsvoertuig door hen…

VAPZ

Dat zelfstandigen geen hoog pensioen moeten verwachten, wist u wellicht al. Maar dat betekent daarom niet dat u na uw…

Gewaarborgd inkomen

Een hospitalisatie kan niet alleen heel wat extra kosten veroorzaken (al of niet gedekt door de verzekering) maar bij langdurige…

IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan worden afgesloten…