Particulieren Archieven - De Paepe Penneman

Uw voertuig

Van rechtswege bent u verplicht zich te verzekeren voor mogelijke schade die u berokkent aan derden met uw voertuig. Wij…

Autoverzekering

Betreft de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen conform de wet van 14/12/1992. Deze polis vergoedt de lichamelijke en stoffelijke…

Motorverzekering

Natuurlijk bieden we ook de gepaste verzekering voor alle andere types voertuigen zoals uw moto, motorhome, oldtimer of bromfiets. Bij…

Bootverzekering

Een bootverzekering (ook wel pleziervaartuigverzekering of watersportverzekering) is een verzekering waarmee de schade die een booteigenaar toebrengt aan anderen, alsmede…

Uw woning

Voor vele Belgen blijft de aankoop van een woning de belangrijkste investering in hun leven. Alhoewel een volledige beschadiging van…

Brandverzekering

Voor vele Belgen blijft de aankoop van een woning de belangrijkste investering in hun leven. Alhoewel een volledige beschadiging van…

Uw gezin

De polis familiale of gezin is geen wettelijk verplichte, doch een sterk aan te raden polis die tussenkomst bij onopzettelijke…

Familiale verzekering

De polis familiale of gezin is geen wettelijk verplichte, doch een sterk aan te raden polis die tussenkomst bij onopzettelijke…

Schuldsaldoverzekering

Afhankelijk van uw risicoprofiel zal de verstrekker van uw lening u misschien verplichten om een schuldsaldoverzekering te nemen. Bij een…

Reisbijstand

Een reis is steeds een heugelijk moment waar u vaak lang op voorhand naar toe leeft. Toch kan altijd wat…